2021-10-18 09:21:39 Find the results of "

pitch nghĩa là gì

" for you

PITCH | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

pitch ý nghĩa, định nghĩa, pitch là gì: 1. an area painted with lines for playing particular sports, especially football: 2. the level or…. Tìm hiểu thêm.

Nghĩa của từ Pitch - Từ điển Anh - Việt

dầu hắc ín. Giải thích EN: 1. the black, viscous residue resulting from the distillation of various tars or petroleum and used for caulking, paving, roofing, waterproofing, etc.the black, viscous residue resulting from the distillation of various tars or petroleum and used for caulking, paving, roofing, waterproofing, etc. 2. any of ...

"pitch" là gì? Nghĩa của từ pitch trong tiếng Việt. Từ điển ...

to pitch one's voice higher: lấy giọng cao hơn (nghĩa bóng) diễn đạt (cái gì...) bằng một phong cách riêng. nội động từ. cắm lều, cắm trại, dựng trại (+ on, into) lao vào, lao xuống, chồm lên chồm xuống (tàu bị bão...) to pitch in (thông tục) hăng hái, bắt tay vào việc; to pitch into

Pitch là gì, Nghĩa của từ Pitch | Từ điển Anh - Việt - Rung.vn

Pitch : / pit∫ /, Danh từ: sân (để chơi thể thao có kẻ vạch ), dầu hắc ín, sự ném, tung, liệng (cái ), lao xuống (người); (thể dục thể thao) cách ném bóng, đường ném bóng...

PITCH IN | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

pitch in ý nghĩa, định nghĩa, pitch in là gì: 1. to start to do something as part of a group, especially something helpful: 2. to start to do…. Tìm hiểu thêm.

pitch trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

The Aedile bars himself in the horreum, spilling pitch and threatens to put light to bear. Aedile tự nhốt hắn trong nhà kho, Rải đầy hắc ín và dọa sẽ đưa đuốc vào. OpenSubtitles2018.v3. And all the ship can do is to dance and pitch along with the waves. Chiếc tàu nhảy múa và tung mình theo các con sóng.

pitch – Wiktionary tiếng Việt

pitch /ˈpɪtʃ/. Sự ném, sự liệng, sự tung, sự hất; sự lao xuống. a headlong pitch from a rock — sự lao người từ một tảng đá xuống. ( Thể dục,thể thao) Cách ném bóng (crickê). Sự lao lên lao xuống, sự chồm lên chồm xuống (của con tàu trong cơn bão). Độ cao bay vọt lên (của ...

PITCH là gì? -định nghĩa PITCH | Viết tắt Finder

Ý nghĩa chính của PITCH Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của PITCH. Bạn có thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn quản trị trang web của trang web phi thương mại, vui lòng xuất bản hình ảnh của định nghĩa ...

Pitching là gì? Công thức pitching thành công - AgencyVN

Pitching ? Pitching ?Pitching khái niệm không còn xa lạ trong giới agency và client. Trong các công ty agency, pitching trình bày ý tưởng dựa trên brief (bản yêu cầu sáng tạo) cho khách hàng để giành được dự án đó về cho công ty.