Bước 1: Chọn hàng mình muốn mua  

Bước 2: Xem giỏ hàng và thanh toán

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin 

Bước 4: Kiểm tra và thanh toán